นิสิต MSCIM นำทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC 2013 ระดับประเทศ อีกแล้ว

 

http://www2.nectec.or.th/nsc/

20120717_NSC2013_Poster-Final_banner

จากการเข้าร่วมประกวดผลงานในงานประกวด NSC 2013 ของภาคตะวันออก ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ทางห้องปฏิบัติการได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ทีม ประกอบไปด้วย

  • ฝึกลากเส้น
  • เบาหวาน
  • โรงเรียนของหนู
  • บันทึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี
  • โปรแกรมการป้องกันการทุจริตโดยการตรวจจับ usb

ผลการประกวดประกาศผ่านทางเว็บไซด์ http://fic.nectec.or.th/sites/fic.nectec.or.th/files/NSC2013-SecondRound-East.pdf เด็ก ๆ ได้ผ่านการเข้ารอบชิงระดับประเทศเป็นจำนวน 2 ทีม และ 2 ทีมได้รับทุนรอบที่สอง

โดยที่ โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่ ฝึกลากเส้น และบันทีึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี ส่วนโรงเรียนของหนูและเบาหวานได้รับเงินทุนรอบที่สอง

ส่วนถ้าหากใครต้องการทราบโครงการทั้งหมดที่ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศสามารถดูได้ที่ http://fic.nectec.or.th/sites/fic.nectec.or.th/files/NSC2013-Finalists.pdf ครับ จะได้เตรียมตัวกันถูก

จะสมหวัง จะสุข จะเศร้า ผิดหวัง สิ่งที่เราได้ทำล้วนแต่เป็นประสบการณ์ ดังนั้น จงสู้ต่อไปครับ

วันหลังเราจะลองสัมภาษณ์ทุก ๆ โครงการที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งนะครับ 🙂

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ