เตรียมตัวสู้โค้ดจม ดังต๋อม

75022_531693996864338_2133253850_n

ก่อนอื่นเข้าใจกันก่อน โค้ดจมคืออะไร ลองไปเยี่ยมชมที่เว็บไซด์ http://codejom.thailandoi.org/ เป็นแนวคิดสร้างการแข่งขันการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์โดยเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ชมและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมอย่างดีรวมถึงความรู้กระบวนวิธีในการแก้ไขปัญหา (algorithm) เพื่อนำเอามาแก้ไขให้ได้ในการแข่งขันดังกล่าว โจทย์ปัญหาจะถูกส่งมาเรื่อย ๆ ผู้เข้าแข่งขันก็ต้องพยายามทำให้ได้มากที่สุดใครก็ตามที่ลอยอยู่สูงสุดจะเป็นผู้ชนะ
ห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM เลงเห็นความสำคัญในการพัฒนานิสิต เพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญและตระหนักในวิชาที่ตนได้ศึกษามา จึงเตรียมความพร้อมน้อง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน อาจไม่ได้ดังหวังแต่จะทำให้น้อง ๆ จะได้ประสบการณ์และซึมซับอารมณ์ของการแข่งขันที่เกิดขึ้น
ลองดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมครับ 🙂

[nggallery id=7]