หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวสัมภาษณ์ แอปเบาหวาน

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวขอเข้าสัมภาษณ์แอฟปลิเคชัน เบาหวาน
บรรยากาศการสัมภาษณ์ เจ้าของแอฟ และอาจารย์ที่ปรึกษา
603139_10151362559459726_1049750167_n 558298_10151362559524726_1550423926_n 734420_10151362559694726_72722228_n