บรรยากาศการเข้าร่วมการประกวด NSC 2013 ภาคตะวันออก ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เราได้เข้าร่วมประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศ NSC ในภูมิภาคตะวันออก จัดที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ มีงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 5 งาน ประกอบไปด้วย

  • ฝึกลากเส้น
  • เบาหวาน
  • โรงเรียนของหนู
  • บันทึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี
  • โปรแกรมการป้องกันการทุจริตโดยการตรวจจับ usb

โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งนักเรียน นิสิต และอาจารย์ผู้ควบคุมโครงงานมากมาย ในงานประธานในพิธี คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และก็เข้าสู่การประกวดผลงาน เด็ก ๆ ของเราก็ทำได้อย่างเต็มที่ ลองดูภาพบรรยากาศในงาน

[nggallery id=6]