เราคือ พี่น้อง MSCIM

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมทุกคนที่ทำให้ MSCIM มายืนอยู่ตรงนี้ได้
2 ปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้อะไรมากมาย
และวันนี้เราพร้อมที่ก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง
พร้อมสร้างงาน และสร้างความฝันของคนที่รักการพัฒนาโปรแกรมต่อไปในอนาคตครับ

ขอบคุณพี่ๆ น้องๆ ทุกคนครับ

 
โดย
อ.เอก