ซ้อมพรีเซนต์เตรียมสู้งาน NSC 2013 ภาคตะวันออก

วันที่ 16 มกราคม 2556 นิสิตและอาจารย์ผู้เข้าร่วมประกวด software ในงาน NSC ของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM เตรียมตัวฝึกซ้อมการ present ผลงาน โดยมีงานเข้าส่งประกวดดังต่อไปนี้

  • ฝึกลากเส้น
  • เบาหวาน
  • โรงเรียนของหนู
  • บันทึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี
  • โปรแกรมการป้องกันการทุจริตโดยการตรวจจับ usb

บรรยากาศภายในห้องปฏิบัติการสนุกสนานฉันท์น้องพี่ น้อง ๆ ที่เข้าประกวดต่างก็ได้เทคนิคในการนำเสนอเพื่อเตรียมพร้อมในการนำเสนอผลงานในวันประกวดจริง

 

[nggallery id=4]