พรมน้ำมนต์เป็นสิริมงคลกับห้องปฏิบัติการ

วันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ ร่วมกับสโมสรนิสิต คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการทำบุญคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาการการสารสนเทศเวียนมาครบ รอบ ๓ ปี ในวันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางห้องปฏิบัติการวิจัยจึงมีโอกาสได้รับพรน้ำมนต์จากพระสงฆ์ที่ทำพิธีภายในโครงการดังกล่าว

16536_524775084222896_1305936815_n