งานเลี้ยงสังสรรค์ของแล็บ MSCIM พร้อม แสดงความยินดีกับบัณฑิต และ เลี้ยงส่งพี่ปี 4

[…]