การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน ประจำปี 2557 (AUCC 2014) และ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล

[…]