ห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๖ รอบก่อนชิงชนะเลิศ

[…]