ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับทุนและผ่านเข้ารอบ NSC ระดับประเทศ

[…]