เม.ย. 05

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Web Application Development with HTML5 and CSS3″

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Laboratory (MSCIM) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Web Application Development with HTML5 and CSS3″ ระหว่างวันที่ ๒ – ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ ห้องเรียนทางไกล MIT ชั้น ๕ อาคารเกษม จาติกวณิช มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจงานด้านการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นโดยใช้ HTML5 และ CSS3 พร้อมทั้งพัฒนาทักษะโดยให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติจริง ในการนี้ทางห้องปฏิบัติการ MSCIM ได้เชิญนายปิยะฉัตร แจ่มใส มาเป็นวิทยากรพิเศษร่วมกับทีมคณาจารย์จากห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ซึ่งการอบรมได้รับการตอบรับอย่างดีจากนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาจากทั้งสามวิทยาเขต ได้แก่ นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ว และนิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

883073_125186754339911_638329134_o 902952_124789821046271_463306683_o 903477_124640267727893_1303571255_o 883793_124639301061323_1675289724_o 906653_125070804351506_1189005448_o 893044_125222281003025_160029780_o 883784_125222741002979_425319496_o 885058_125222531003000_495086691_o

 

มี.ค. 30

ปิดรับการสมัคร HTML 5

HTML5_Logo_256
ขณะนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม HTML5 และ CSS3 ที่แล็บ MSCIM จัดขึ้นในวันอังคารที่ 2-พฤหัสที่ 4 เมษายน
“เต็ม” ตามความจุของห้องแล้วนะครับ test
เราขอปิดรับการสมัครก่อนนะครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมที่เราจัดขึ้น และคอยพบกับโครงการดีๆ อีก ในโอกาสหน้าครับ

ส่วนผู้ที่ลงชื่อไว้ เราพบกันเวลา 9:00 น. ห้อง MIT ชั้น 5 (เตรียม notebook มาเองด้วยครับ)

ก.พ. 18

ยินดี กับ นิสิตที่รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC)

ขอแสดงความยินดี กับ นิสิต 2 คนประกอบได้วย
นายสุเมธ ดาราพิสุทธิ์ และนายณัชชา อรุณฉาย
ที่รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) ที่คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
-สารานุกรมปลาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รางวัลระดับยอดเยี่ยม
ณัชชา อรุณฉาย
-Diabetic Awareness Program รางวัลระดับยอดเยี่ยม
สุเมธ ดาราพิสุทธิ์
47868_608648932484767_1552127674_n 62892_608648965818097_1659012094_n 560115_608649119151415_1730765266_n 538359_608649072484753_1897915842_n 261305_608649932484667_1067615514_n

ก.พ. 14

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รางวัลที่ 2 ระดับประเทศไทย หมวด Mobile Application ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Thailand ICT Contest Festival 2013)

563426_545922785441459_1247966850_n

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รางวัลที่ 2 ระดับประเทศไทย หมวด Mobile Application ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Thailand ICT Contest Festival 2013) หมวด Mobile Application โดยมีโครงการที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 18 โครงการ

นิสิตห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM เข้าร่วมการประกวดในรอบการประกวดระดับประเทศ เป็นจำนวน 2 ทีม

ทีมที่ 1 โปรแกรมฝึกลากเส้น  นายมนตรี งามอัครกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ นางสาวปวรวรรณ อาชาภิชาติ และ นางสาวจริยา มงคลธนวัฒน์ โดยมี อาจารย์ ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
535883_543838032316601_1085976877_n

ทีมที่ 2 โปรแกรมบันทึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี   นายอธิคม ตันเจริญ     นายสุทธิพงษ์ หาชิด โดยมีอาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   149398_543838118983259_220885825_n

ผลการตัดสินประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี ท่านวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลโดยผลการตัดสินปรากฎว่า ทีมที่ 1 โปรแกรมฝึกลากเส้น ได้รับรางวัลที่ 2 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมายเหตุ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ในหมวด Mobile Application) ประกาศผลการประกวด NSC15

601960_546194622080942_1705826434_n

บรรยากาศภายในการประกวดทั้ง 3 วันมีผู้ที่สนใจในโปรแกรมทั้งสองเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของโครงการทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองกลุ่มด้วยนะครับ ความสำเร็จในวันนี้เกิดจากพวกเราทุก ๆ คนในห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ที่ได้ร่วมช่วยเหลือกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน พวกเราคงไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ สิ่งที่พี่ได้แสดงในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องนิสิตที่ได้ร่วมเข้าศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี ปีหน้าเราคงได้เห็นนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้เข้าร่วมงานประกวดและแข่งขันเพื่อนำชื่อเสียงแก่ตัวเอง คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

result

ก.พ. 01

ฝึกลากเส้นพบเด็กโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากับเครื่องแทบเล็ตรัฐบาล

IMG_1243

MSCIM นำโปรแกรมฝึกลากเส้น (Star Drawing) ทดลองติดตั้งในเครื่อง OTPC จำนวน 80 เครื่อง เพื่อทดสอบโปรแกรมก่อนนำไปใช้งานจริงและเข้าการประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติ NSC ผลจากการติดตั้งซอฟต์แวร์พบจุดที่ต้องแก้ไขจากประสบการณ์จริง และยังสร้างประสบการณ์ที่สำคัญแก่นิสิตของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ในกิจกรรมประกอบไปด้วยส่วนติดตั้งซอฟต์แวร์ และสันทนาการเด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานจริงกับเด็ก ๆ อีกด้วย

 

 

ก.พ. 01

ผู้บริหารนำ Professor Dr. Katsumi Watanabe เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศนำคณะอาจารย์จากห้องปฏิบัติการวิจัย Watanabe Laboratory in Cognitive Science,Research Center for Advanced Science and Technology

นำโดย  Professor Dr. Katsumi Watanabe เยี่ยมชมคณะวิทยาการสารสนเทศ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM โดยมีคณาจารย์และนิสิตต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ในการนำเสนอทาง ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล และนายมนตรี งามอัครกุล ได้นำเสนอห้องปฏิบัติการวิจัย รวมถึงโปรแกรม คัดลายมือ และ โปรแกรม StartDrawing สร้างความสนใจและประทับใจแก่คณะผู้เข้าชมอย่างมาก

IMG_2731 IMG_2733 IMG_2735 IMG_2738 IMG_2744 IMG_2747

ม.ค. 31

โปรแกรมความสร้างสรรค์ทางดนตรีพบผู้เชี่ยวชาญสาขาดนตรีสากลและการแสดง

โปรแกรม “บันทึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี” หรือ “Creative note” หนึ่งในโปรแกรมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จากงานประกวด NSC 2013 ได้ไปให้ท่านอาจารย์ธนเดช แก้วมณี กับท่านอาจารย์ธนะรัชต์ อนุกูล อาจารย์สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ช่วยทดสอบใช้งานโปรแกรม และขอความเห็น ข้อแนะนำจุดบกพร่อง จุดที่ต้องเพิ่มเติม สำหรับนักดนตรีมืออาชีพและนักแต่งเพลง

ผลจากการทดสอบนี้ จะเป็นอย่างไร รอติดตามกันต่อไปครับ

IMG_2420IMG_2419  IMG_2412 IMG_2410 IMG_2409 IMG_2407 IMG_2406 IMG_2403

ข่าวโดย: นายณัชชา  อรุณฉาย

ม.ค. 28

นิสิต MSCIM นำทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC 2013 ระดับประเทศ อีกแล้ว

 

http://www2.nectec.or.th/nsc/

20120717_NSC2013_Poster-Final_banner

จากการเข้าร่วมประกวดผลงานในงานประกวด NSC 2013 ของภาคตะวันออก ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ทางห้องปฏิบัติการได้ส่งทีมนิสิตเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 5 ทีม ประกอบไปด้วย

  • ฝึกลากเส้น
  • เบาหวาน
  • โรงเรียนของหนู
  • บันทึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี
  • โปรแกรมการป้องกันการทุจริตโดยการตรวจจับ usb

ผลการประกวดประกาศผ่านทางเว็บไซด์ http://fic.nectec.or.th/sites/fic.nectec.or.th/files/NSC2013-SecondRound-East.pdf เด็ก ๆ ได้ผ่านการเข้ารอบชิงระดับประเทศเป็นจำนวน 2 ทีม และ 2 ทีมได้รับทุนรอบที่สอง

โดยที่ โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่ ฝึกลากเส้น และบันทีึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี ส่วนโรงเรียนของหนูและเบาหวานได้รับเงินทุนรอบที่สอง

ส่วนถ้าหากใครต้องการทราบโครงการทั้งหมดที่ผ่านเข้าสู่ระดับประเทศสามารถดูได้ที่ http://fic.nectec.or.th/sites/fic.nectec.or.th/files/NSC2013-Finalists.pdf ครับ จะได้เตรียมตัวกันถูก

จะสมหวัง จะสุข จะเศร้า ผิดหวัง สิ่งที่เราได้ทำล้วนแต่เป็นประสบการณ์ ดังนั้น จงสู้ต่อไปครับ

วันหลังเราจะลองสัมภาษณ์ทุก ๆ โครงการที่เข้าร่วมการแข่งขันอีกครั้งนะครับ :)

ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

ม.ค. 26

เตรียมตัวสู้โค้ดจม ดังต๋อม

75022_531693996864338_2133253850_n

ก่อนอื่นเข้าใจกันก่อน โค้ดจมคืออะไร ลองไปเยี่ยมชมที่เว็บไซด์ http://codejom.thailandoi.org/ เป็นแนวคิดสร้างการแข่งขันการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์โดยเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ชมและผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจำเป็นต้องมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมอย่างดีรวมถึงความรู้กระบวนวิธีในการแก้ไขปัญหา (algorithm) เพื่อนำเอามาแก้ไขให้ได้ในการแข่งขันดังกล่าว โจทย์ปัญหาจะถูกส่งมาเรื่อย ๆ ผู้เข้าแข่งขันก็ต้องพยายามทำให้ได้มากที่สุดใครก็ตามที่ลอยอยู่สูงสุดจะเป็นผู้ชนะ
ห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM เลงเห็นความสำคัญในการพัฒนานิสิต เพื่อให้นิสิตเห็นความสำคัญและตระหนักในวิชาที่ตนได้ศึกษามา จึงเตรียมความพร้อมน้อง ๆ ภายในห้องปฏิบัติการเพื่อให้พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน อาจไม่ได้ดังหวังแต่จะทำให้น้อง ๆ จะได้ประสบการณ์และซึมซับอารมณ์ของการแข่งขันที่เกิดขึ้น
ลองดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อมครับ :)

ม.ค. 25

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวสัมภาษณ์ แอปเบาหวาน

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวขอเข้าสัมภาษณ์แอฟปลิเคชัน เบาหวาน
บรรยากาศการสัมภาษณ์ เจ้าของแอฟ และอาจารย์ที่ปรึกษา
603139_10151362559459726_1049750167_n 558298_10151362559524726_1550423926_n 734420_10151362559694726_72722228_n

Older posts «