«

»

ก.พ. 18

ยินดี กับ นิสิตที่รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC)

ขอแสดงความยินดี กับ นิสิต 2 คนประกอบได้วย
นายสุเมธ ดาราพิสุทธิ์ และนายณัชชา อรุณฉาย
ที่รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) ที่คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556
-สารานุกรมปลาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รางวัลระดับยอดเยี่ยม
ณัชชา อรุณฉาย
-Diabetic Awareness Program รางวัลระดับยอดเยี่ยม
สุเมธ ดาราพิสุทธิ์
47868_608648932484767_1552127674_n 62892_608648965818097_1659012094_n 560115_608649119151415_1730765266_n 538359_608649072484753_1897915842_n 261305_608649932484667_1067615514_n