«

»

ก.พ. 14

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รางวัลที่ 2 ระดับประเทศไทย หมวด Mobile Application ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Thailand ICT Contest Festival 2013)

563426_545922785441459_1247966850_n

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รางวัลที่ 2 ระดับประเทศไทย หมวด Mobile Application ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Thailand ICT Contest Festival 2013) หมวด Mobile Application โดยมีโครงการที่เข้าประกวดทั้งสิ้น 18 โครงการ

นิสิตห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM เข้าร่วมการประกวดในรอบการประกวดระดับประเทศ เป็นจำนวน 2 ทีม

ทีมที่ 1 โปรแกรมฝึกลากเส้น  นายมนตรี งามอัครกุล เป็นหัวหน้าโครงการ ร่วมกับ นางสาวปวรวรรณ อาชาภิชาติ และ นางสาวจริยา มงคลธนวัฒน์ โดยมี อาจารย์ ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
535883_543838032316601_1085976877_n

ทีมที่ 2 โปรแกรมบันทึกความสร้างสรรค์ทางดนตรี   นายอธิคม ตันเจริญ     นายสุทธิพงษ์ หาชิด โดยมีอาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา   149398_543838118983259_220885825_n

ผลการตัดสินประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี ท่านวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลโดยผลการตัดสินปรากฎว่า ทีมที่ 1 โปรแกรมฝึกลากเส้น ได้รับรางวัลที่ 2 จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมายเหตุ ไม่มีผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ในหมวด Mobile Application) ประกาศผลการประกวด NSC15

601960_546194622080942_1705826434_n

บรรยากาศภายในการประกวดทั้ง 3 วันมีผู้ที่สนใจในโปรแกรมทั้งสองเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จของโครงการทั้งหมดได้เป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองกลุ่มด้วยนะครับ ความสำเร็จในวันนี้เกิดจากพวกเราทุก ๆ คนในห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ที่ได้ร่วมช่วยเหลือกัน เพื่อเป้าหมายเดียวกัน พวกเราคงไม่หยุดการพัฒนาเพียงเท่านี้ สิ่งที่พี่ได้แสดงในวันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่น้องนิสิตที่ได้ร่วมเข้าศึกษาดูงานได้เป็นอย่างดี ปีหน้าเราคงได้เห็นนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้เข้าร่วมงานประกวดและแข่งขันเพื่อนำชื่อเสียงแก่ตัวเอง คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป

result