«

»

ก.พ. 01

ฝึกลากเส้นพบเด็กโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากับเครื่องแทบเล็ตรัฐบาล

IMG_1243

MSCIM นำโปรแกรมฝึกลากเส้น (Star Drawing) ทดลองติดตั้งในเครื่อง OTPC จำนวน 80 เครื่อง เพื่อทดสอบโปรแกรมก่อนนำไปใช้งานจริงและเข้าการประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติ NSC ผลจากการติดตั้งซอฟต์แวร์พบจุดที่ต้องแก้ไขจากประสบการณ์จริง และยังสร้างประสบการณ์ที่สำคัญแก่นิสิตของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ในกิจกรรมประกอบไปด้วยส่วนติดตั้งซอฟต์แวร์ และสันทนาการเด็ก ๆ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งทดสอบการใช้งานจริงกับเด็ก ๆ อีกด้วย