Category Archive: ผลงาน

เม.ย. 02

USB Detector

ใช้ป้องกันการทุจริตโดยการคัดลอกผ่านอุปกรณ์ต่อพวง usb ภายในห้องปฏิบัติการ โปรแกรมจะตรวจสอบอัตโนมัติผ่านเครื่องแม่ข่าย

Continue reading »

มี.ค. 01

โปรแกรมคัดลายมือภาษาไทย Android

unnamed (4)

คำอธิบาย

เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยที่ต้องการหัดคัดลายมือภาษาไทยหรือ คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการสอนลูกๆ หัดเขียน อักษรไทย อักษรอังกฤษ เลขไทย เลขอารบิก

Continue reading »

ก.พ. 19

โปรแกรม “โรงเรียนของหนู”

โปรแกรม “โรงเรียนของหนู” เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หรือ ใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และฝ่ายธุรการของโรงเรียน

Continue reading »

ก.พ. 18

โปรแกรม “เตือนภัย รู้ทัน เบาหวาน” บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา

บทคัดย่อ

โปรแกรม “เตือนภัย รู้ทัน เบาหวาน” นี้ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยเฉพาะไอแพด

Continue reading »

ก.พ. 16

โปรแกรมบันทึกความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี (Creative Notes)

บทคัดย่อ

โปรแกรมบันทึกความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี (Creative Notes) จัดทำขึ้นเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักดนตรี หรือนักแต่งเพลงมือสมัครเล่น เพื่อใช้บันทึกทำนองเพลงที่ต้องการ โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่และเก่า ในการพัฒนา

Continue reading »

ก.พ. 15

ฝึกลากเส้น

โครงการนี้ได้นําเสนอ “โปรแกรมฝึกลากเส้น (Start Drawing)” สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนวิธีลากเส้นในรูปแบบต่างๆ พัฒนากล้ามเนื้อและทักษะในการลากเส้น โดยที่ครูสามารถที่จะสร้างแบบฝึกขึ้นมา ให้เด็กสามารถทำแบบฝึกตามที่กำหนด และครูสามารถที่จะติดตามการทำแบบฝึกของนักเรียน

Continue reading »