Category Archive: frontpage

ขึ้นส่วน แถบหน้าเว็บไซด์

เม.ย. 05

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Web Application Development with HTML5 and CSS3″

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Laboratory (MSCIM) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Web Application Development with HTML5 and CSS3″

Continue reading »

มี.ค. 30

ปิดรับการสมัคร HTML 5

ขณะนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม HTML5 และ CSS3 ที่แล็บ MSCIM จัดขึ้นในวันอังคารที่ 2-พฤหัสที่ 4 เมษายน
“เต็ม” ตามความจุของห้องแล้วนะครับ
เราขอปิดรับการสมัครก่อนนะครับ

Continue reading »

ก.พ. 18

ยินดี กับ นิสิตที่รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC)

ขอแสดงความยินดี กับ นิสิต 2 คนประกอบได้วย นายสุเมธ ดาราพิสุทธิ์ และนายณัชชา อรุณฉาย ที่รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) ที่คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 -สารานุกรมปลาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รางวัลระดับยอดเยี่ยมณัชชา อรุณฉาย-Diabetic Awareness Program รางวัลระดับยอดเยี่ยมสุเมธ ดาราพิสุทธิ์

ก.พ. 14

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รางวัลที่ 2 ระดับประเทศไทย หมวด Mobile Application ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Thailand ICT Contest Festival 2013)

ผลการตัดสินประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี ท่านวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลโดยผลการตัดสินปรากฎว่าโปรแกรมฝึกลากเส้น ได้รับรางวัลที่ 2

Continue reading »

ก.พ. 01

ฝึกลากเส้นพบเด็กโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากับเครื่องแทบเล็ตรัฐบาล

MSCIM นำโปรแกรมฝึกลากเส้น (Star Drawing) ทดลองติดตั้งในเครื่อง OTPC จำนวน 80 เครื่อง เพื่อทดสอบโปรแกรมก่อนนำไปใช้งานจริงและเข้าการประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติ NSC ผลจากการติดตั้งซอฟต์แวร์พบจุดที่ต้องแก้ไขจากประสบการณ์จริง และยังสร้างประสบการณ์ที่สำคัญแก่นิสิตของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

Continue reading »

ก.พ. 01

ผู้บริหารนำ Professor Dr. Katsumi Watanabe เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศนำคณะอาจารย์จากห้องปฏิบัติการวิจัย Watanabe Laboratory in Cognitive Science,Research Center for Advanced Science and Technology

นำโดย  Professor Dr. Katsumi Watanabe เยี่ยมชมคณะวิทยาการสารสนเทศ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

Continue reading »

ม.ค. 31

โปรแกรมความสร้างสรรค์ทางดนตรีพบผู้เชี่ยวชาญสาขาดนตรีสากลและการแสดง

MSCIM นำ “Creative note” หนึ่งในโปรแกรมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศงาน NSC 2013 ได้ไปให้ท่านอาจารย์ธนเดช แก้วมณี กับท่านอาจารย์ธนะรัชต์ อนุกูล อาจารย์สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ช่วยทดสอบใช้งานโปรแกรม

Continue reading »

ม.ค. 28

นิสิต MSCIM นำทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ NSC 2013 ระดับประเทศ อีกแล้ว

ผลการประกวดประกาศผ่านทางเว็บไซด์ http://fic.nectec.or.th/sites/fic.nectec.or.th/files/NSC2013-SecondRound-East.pdf เด็ก ๆ ได้ผ่านการเข้ารอบชิงระดับประเทศเป็นจำนวน 2 ทีม และ 2 ทีมได้รับทุนรอบที่สอง

Continue reading »

ม.ค. 25

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวสัมภาษณ์ แอปเบาหวาน

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวขอเข้าสัมภาษณ์แอฟปลิเคชัน เบาหวาน
บรรยากาศการสัมภาษณ์ เจ้าของแอฟ และอาจารย์ที่ปรึกษา

Continue reading »

ม.ค. 25

บรรยากาศการเข้าร่วมการประกวด NSC 2013 ภาคตะวันออก ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ

เราได้เข้าร่วมประกวดซอฟต์แวร์ระดับประเทศ NSC ในภูมิภาคตะวันออก จัดที่ คณะวิทยาการสารสนเทศ

Continue reading »

Older posts «