Category Archive: mobile computing

เกี่ยวกับเรื่อง Mobile ทั้งหมด

ก.พ. 19

โปรแกรม “โรงเรียนของหนู”

โปรแกรม “โรงเรียนของหนู” เป็นแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ หรือ ใช้งานผ่านโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง คุณครู และฝ่ายธุรการของโรงเรียน

Continue reading »

ก.พ. 18

โปรแกรม “เตือนภัย รู้ทัน เบาหวาน” บนอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบพกพา

บทคัดย่อ

โปรแกรม “เตือนภัย รู้ทัน เบาหวาน” นี้ถูกพัฒนาเพื่อใช้งานกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส โดยเฉพาะไอแพด

Continue reading »

ก.พ. 16

โปรแกรมบันทึกความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี (Creative Notes)

บทคัดย่อ

โปรแกรมบันทึกความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี (Creative Notes) จัดทำขึ้นเพื่อใช้กับอุปกรณ์โทรศัพท์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไอโอเอส ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสำหรับนักดนตรี หรือนักแต่งเพลงมือสมัครเล่น เพื่อใช้บันทึกทำนองเพลงที่ต้องการ โปรแกรมนี้ใช้งานง่ายสำหรับมือใหม่และเก่า ในการพัฒนา

Continue reading »

ก.พ. 15

ฝึกลากเส้น

โครงการนี้ได้นําเสนอ “โปรแกรมฝึกลากเส้น (Start Drawing)” สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนวิธีลากเส้นในรูปแบบต่างๆ พัฒนากล้ามเนื้อและทักษะในการลากเส้น โดยที่ครูสามารถที่จะสร้างแบบฝึกขึ้นมา ให้เด็กสามารถทำแบบฝึกตามที่กำหนด และครูสามารถที่จะติดตามการทำแบบฝึกของนักเรียน

Continue reading »

ม.ค. 31

โปรแกรมความสร้างสรรค์ทางดนตรีพบผู้เชี่ยวชาญสาขาดนตรีสากลและการแสดง

MSCIM นำ “Creative note” หนึ่งในโปรแกรมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศงาน NSC 2013 ได้ไปให้ท่านอาจารย์ธนเดช แก้วมณี กับท่านอาจารย์ธนะรัชต์ อนุกูล อาจารย์สาขาดนตรีและการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ ช่วยทดสอบใช้งานโปรแกรม

Continue reading »

ม.ค. 25

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวสัมภาษณ์ แอปเบาหวาน

หนังสือพิมพ์ลานมะพร้าวขอเข้าสัมภาษณ์แอฟปลิเคชัน เบาหวาน
บรรยากาศการสัมภาษณ์ เจ้าของแอฟ และอาจารย์ที่ปรึกษา

Continue reading »

เม.ย. 19

โปรแกรม Thai Handwriting

นิสิตในสังกัดห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ได้จัดทำโปรแกรม คัดลายมือ(Thai Handwriting) ขึ้น เหมาะสำหรับเด็กๆ หรือผู้สนใจที่ต้องการฝึกคัดลายมือ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android ขณะนี้กำลังได้รับความนิยม อัตราการดาน์วโหลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เลยครับ

ธ.ค. 07

การตรวจสอบ Connection ของ Internet

จาก http://stackoverflow.com/questions/1560788/how-to-check-internet-access-on-android-inetaddress-never-timeouts     public boolean checkNeworkStatus() {     try {     ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);     return cm.getActiveNetworkInfo().isConnectedOrConnecting();     }catch(Exception e) {     return false;     }     } พอดีพยายามตรวจสอบ Network connection แล้วไปลองค้นหาก็ได้ตามที่เห็นครับ แต่ปัญหาของมันคือ ถ้าหากไม่มีการ connection เลยจะทำให้ไม่สามารถเรียกใช้ service ของระบบได้ cm จึงค่าเป็น null เลยเติม try catch เพื่อดัก …

Continue reading »

มิ.ย. 17

Gartner Identifies the Top 10 Consumer Mobile Applications for 2012

Gartner Identifies the Top 10 Consumer Mobile Applications for 2012

เม.ย. 11

ภาพการเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน iOS Application Development Workshop ช่วงที่ 1

ภาพการอบรม โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน iOS Application Development Workshop ช่วงที่ 1 วันที่ 8-10 เมษายน 2554 โดยวิทยาการ อ.รวิทัต ภู่หลำ การอบรมผ่านไปด้วยดีโดยใช้สถานที่อบรมห้องปฏิบัติการ Mac ณ ร.ร.สาธิตพิบูญบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยากาศภายในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน และจะมีการอบรมช่วงที่ 2 อีกครั้งในวันที่ 22-24 เมษายน 2554 ครับ

Older posts «