ปิดรับการสมัคร HTML 5

HTML5_Logo_256
ขณะนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม HTML5 และ CSS3 ที่แล็บ MSCIM จัดขึ้นในวันอังคารที่ 2-พฤหัสที่ 4 เมษายน
“เต็ม” ตามความจุของห้องแล้วนะครับ test
เราขอปิดรับการสมัครก่อนนะครับ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในกิจกรรมที่เราจัดขึ้น และคอยพบกับโครงการดีๆ อีก ในโอกาสหน้าครับ

ส่วนผู้ที่ลงชื่อไว้ เราพบกันเวลา 9:00 น. ห้อง MIT ชั้น 5 (เตรียม notebook มาเองด้วยครับ)