ผู้บริหารนำ Professor Dr. Katsumi Watanabe เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศนำคณะอาจารย์จากห้องปฏิบัติการวิจัย Watanabe Laboratory in Cognitive Science,Research Center for Advanced Science and Technology

นำโดย  Professor Dr. Katsumi Watanabe เยี่ยมชมคณะวิทยาการสารสนเทศ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM โดยมีคณาจารย์และนิสิตต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ในการนำเสนอทาง ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล และนายมนตรี งามอัครกุล ได้นำเสนอห้องปฏิบัติการวิจัย รวมถึงโปรแกรม คัดลายมือ และ โปรแกรม StartDrawing สร้างความสนใจและประทับใจแก่คณะผู้เข้าชมอย่างมาก

IMG_2731 IMG_2733 IMG_2735 IMG_2738 IMG_2744 IMG_2747