โปรแกรม Thai Handwriting

นิสิตในสังกัดห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ได้จัดทำโปรแกรม คัดลายมือ(Thai Handwriting) ขึ้น เหมาะสำหรับเด็กๆ หรือผู้สนใจที่ต้องการฝึกคัดลายมือ ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android

ขณะนี้กำลังได้รับความนิยม อัตราการดาน์วโหลดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เลยครับ