การตรวจสอบ Connection ของ Internet

จาก http://stackoverflow.com/questions/1560788/how-to-check-internet-access-on-android-inetaddress-never-timeouts

    public boolean checkNeworkStatus() {

    try {

    ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);

    return cm.getActiveNetworkInfo().isConnectedOrConnecting();

    }catch(Exception e) {

    return false;

    }

    }

พอดีพยายามตรวจสอบ Network connection แล้วไปลองค้นหาก็ได้ตามที่เห็นครับ แต่ปัญหาของมันคือ ถ้าหากไม่มีการ connection เลยจะทำให้ไม่สามารถเรียกใช้ service ของระบบได้ cm จึงค่าเป็น null เลยเติม try catch เพื่อดัก exception สักหน่อย ก็สามารถตรวจสอบได้ครับ สิ่งที่สำคัญและไม่ลืมคือการ เพิ่มเติม permission เข้าถึงสถานะของ network (android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE) ด้วย :)