กิจกรรมอบรมการเขียน phonegap ในวันที่ 5 กันยายน 2556

ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Laboratory (MSCIM) ได้จัดให้มีการสอนการเขียนโปรแกรม phonegapในวันที่ 5 กันยายน 2556 เวลา 13.00-17.00 ณ อาคารสิรินธร ชั้น 5 ห้อง 514 โดยทางห้องปฏิบัติการ MSCIM ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการอบรมการเขียน javascript,html5,css,jquery,web SQL ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียน phonegap และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติจริงและพัฒนาต่อยอดในการเขียน application mobile

ภาพกิจกรรมวันที่ 5 กันยายน

1231492_3494159090778_1090714907_n

1236906_3494156170705_562173729_n

1185436_3494158730769_952939914_n

1170795_3494157810746_1810872303_n