ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัด.ตาก

ในวันที่ 2 กันยายน 2556 เวลา 10:00 น ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Laboratory (MSCIM) ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัด.ตาก ซึ่งทั้งอาจารย์และนิสิต ได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาได้เข้าไปเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัย MSCIM โดยมีอาจารย์กฤษณะ ชินสารและอาจารย์ประจำห้องปฏิบัติการวิจัยรวมทั้งนิสิต ให้การต้อนรับ มีการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับโครงสร้างของคณะ จากนั้นเข้าสู่ประเด็นหลักการศึกษาดูงานด้านการวิจัยด้าน mobile นิสิตนำเสนอผลงานของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM จากนั้นมีการมอบของที่ระะลึกและมีการเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการวิจัย MSCIM

1185350_3483549505545_1245437530_n

1229839_3483554545671_1102350357_n

1236173_3483553385642_461867181_n

1238037_3483549865554_554754181_n

1231664_3483552025608_1286184701_n

1236221_3483559905805_1683192615_n

1174770_3483561625848_169355403_n