กิจกรรมอบรมการเขียน phonegap ในวันที่ 18 , 22 และ 29 สิงหาคม 2556

ห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Laboratory (MSCIM) ได้จัดให้มีการสอนการเขียนโปรแกรม  phonegapในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00-17.00 และวันที่ 22 สิงหาคม 2556 เวลา 13:00 –17:00และ วันที่ 29 สิงหาคม 2556 13:00 –17:00 ณ อาคารสิรินธร ชั้น 5 ห้อง 514 โดยทางห้องปฏิบัติการ MSCIM ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีการอบรมการเขียน javascript,html5,css,jquery,web SQL ซึ่งเป็นพื้นฐานในการเขียน phonegap  และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฎิบัติจริงและพัฒนาต่อยอดในการเขียน application mobile

ภาพกิจกรรมวันที่ 18 สิงหาคม

922113_10200478251540057_48986812_o 965926_10200478261300301_856477833_o 1090969_10200478283060845_909306630_o 1147112_10200478259500256_1568310773_o 1147576_10200478255660160_808597095_o 1150736_10200478628349477_1906030293_o 1167421_10200478278980743_714286045_o 1167540_10200478301661310_1390628044_o 1172318_10200478242379828_580690237_o 1172366_10200478245579908_1305058037_o