คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “Android Application Development Workshop” ในงาน Openhouse 2013 โดยความร่วมมือจากวิทยากรของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

คณะวิทยาการสารสนเทศ จัดโครงการอบรม “Android Application Development Workshop” ในงาน Openhouse 2013 โดยความร่วมมือจากวิทยากรของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM  ได้จัดให้มีการอบรมขึ้น ในวันที่ 17 สิงหาคม  2556 เวลา 9:00 – 17:00 ณ อาคารสิรินธร ชั้น 4  ห้อง 416 โดยวิทยากรจากห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM คือ อ.วรวิทย์ วีระพันธุ์ และมีนิสิตสมาชิกของห้องปฏิบัติการวิจัย มาเป็นผู้ช่วยในการอบรมครั้งนี้  ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจมีผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนไม่น้อย โดยการอบรมเน้นไปเรื่องของการปฏิบัติ ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ ได้ลงมือเขียนโปรแกรม Android

ประมวลผลภาพกิจกรรมโครงการอบรม “Android Application Development Workshop” ในงาน Openhouse 2013

 

1186849_631995863500817_179017371_n 1186814_631995896834147_1264529766_n 1185382_631995943500809_669403681_n 970690_631996016834135_1845862380_n 621738_164355790423007_677673284_o 21410_631995986834138_636741446_n598455_631999696833767_416004056_n 969281_631999740167096_2076572242_n