คณะ สสวท. เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2556 เวลา 10:00 น.  ห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจาก  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีคณาจารย์และนิสิตต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ในการนำเสนอผลงานนำโดย อ.วิทวัส พันธุมจินดา และคณาจารย์รวมทั้งนิสิต ของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM เป็นการนำเสนอผลงานที่ผ่านมาของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM  ทั้งที่ได้รับรางวัลและที่เป็นผลงานเด่นๆของห้องปฏิบัติการวิจัยระหว่างการนำเสนอผลงาน ทาง สสวท. ได้ให้ความสนใจในการนำเสนอของแต่ละผลงานเป็นอย่างมาก ซึ่งทาง สสวท. ได้ชื่นชมเป็นอย่างมาก แต่ก็ได้มีการติชมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ซึ่งเน้นให้ปรับปรุงด้านการนำไปใช้งานได้จริง และให้คำนึงถึงการใช้งานบนแท็บเล็ตของรัฐบาล และให้คำนึงถึงตัวอุปกรณ์ของแอนดรอย ซึ่งมีหลายแบบหลายขนาด   ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแอฟพลิเคชันต่อไปเป็นอย่างมาก

1150261_563302637049923_1549309631_n

21468_563303000383220_348625503_n

601413_563303110383209_52672969_n

971410_563302813716572_1955108803_n

998637_563306433716210_1134466019_n

1002605_563305800382940_610722092_n

1098400_563305953716258_1311451757_n

1005810_563305773716276_562047243_n

1150988_563308453716008_1090717691_n

1003179_563308967049290_46376307_n

1002504_563308890382631_1912993104_n

998076_563308990382621_1109726467_n