ภาพการเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน iOS Application Development Workshop ช่วงที่ 1

ภาพการอบรม โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบน iOS Application Development Workshop ช่วงที่ 1 วันที่ 8-10 เมษายน 2554 โดยวิทยาการ อ.รวิทัต ภู่หลำ การอบรมผ่านไปด้วยดีโดยใช้สถานที่อบรมห้องปฏิบัติการ Mac ณ ร.ร.สาธิตพิบูญบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา บรรยากาศภายในการอบรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน และจะมีการอบรมช่วงที่ 2 อีกครั้งในวันที่ 22-24 เมษายน 2554 ครับ

[nggallery id=3]