อาจารย์และนิสิตจาก ต้าลี่ ประเทศจีน เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556  มีอาจารย์และนิสิต จาก ต้าลี่ ประเทศจีน ได้มา เยี่ยมชมคณะวิทยาการสารสนเทศ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM โดยมีคณาจารย์และนิสิตต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ในการนำเสนอทาง ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล , ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน และนิสิตปริญญาโท ได้นำเสนอห้องปฏิบัติการวิจัย รวมถึงผลงานต่างๆของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM จึงสร้างความสนใจและประทับใจแก่คณะผู้เข้าชมอย่างมาก

1005096_615879888445748_1131482252_n

1000093_615879851779085_1232116982_n

 

969911_615879748445762_747232862_n

12041_615879821779088_747070436_n

 

970931_615884201778650_812622153_n

21375_615884265111977_1150953060_n