ตัวอย่างวิธีการอ่านข้อมูลจาก Database (MySQL) โดยใช้ PHP และ JSON

[…]