เริ่มต้น Error ที่พบเจอเมื่อใช้ eclipse และ android

[…]