ความสนใจ

893044_125222281003025_160029780_o

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Web Application Development with HTML5 and CSS3″

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยห้องปฏิบัติการวิจัย Mobile & Services Computing and Information Mining and Networking Laboratory (MSCIM) ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “Mobile Web Application Development with HTML5 and CSS3″

Read more

HTML5_Logo_256

ปิดรับการสมัคร HTML 5

ขณะนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม HTML5 และ CSS3 ที่แล็บ MSCIM จัดขึ้นในวันอังคารที่ 2-พฤหัสที่ 4 เมษายน
“เต็ม” ตามความจุของห้องแล้วนะครับ
เราขอปิดรับการสมัครก่อนนะครับ

Read more

560115_608649119151415_1730765266_n

ยินดี กับ นิสิตที่รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC)

ขอแสดงความยินดี กับ นิสิต 2 คนประกอบได้วย นายสุเมธ ดาราพิสุทธิ์ และนายณัชชา อรุณฉาย ที่รับรางวัล Best Paper จากงานประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (the ASEAN Undergraduate Conference in Computing: AUCC) ที่คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 -สารานุกรมปลาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ รางวัลระดับยอดเยี่ยมณัชชา อรุณฉาย-Diabetic Awareness Program รางวัลระดับยอดเยี่ยมสุเมธ ดาราพิสุทธิ์

Read more

ิbanner

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศได้รางวัลที่ 2 ระดับประเทศไทย หมวด Mobile Application ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 (Thailand ICT Contest Festival 2013)

ผลการตัดสินประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี ท่านวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีการมอบรางวัลโดยผลการตัดสินปรากฎว่าโปรแกรมฝึกลากเส้น ได้รับรางวัลที่ 2

Read more

IMG_1245

ฝึกลากเส้นพบเด็กโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากับเครื่องแทบเล็ตรัฐบาล

MSCIM นำโปรแกรมฝึกลากเส้น (Star Drawing) ทดลองติดตั้งในเครื่อง OTPC จำนวน 80 เครื่อง เพื่อทดสอบโปรแกรมก่อนนำไปใช้งานจริงและเข้าการประกวดซอฟต์แวร์ระดับชาติ NSC ผลจากการติดตั้งซอฟต์แวร์พบจุดที่ต้องแก้ไขจากประสบการณ์จริง และยังสร้างประสบการณ์ที่สำคัญแก่นิสิตของห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

Read more

IMG_2738

ผู้บริหารนำ Professor Dr. Katsumi Watanabe เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

คณะผู้บริหารคณะวิทยาการสารสนเทศนำคณะอาจารย์จากห้องปฏิบัติการวิจัย Watanabe Laboratory in Cognitive Science,Research Center for Advanced Science and Technology

นำโดย  Professor Dr. Katsumi Watanabe เยี่ยมชมคณะวิทยาการสารสนเทศ และได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัย MSCIM

Read more